Muntlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å garantere at minstepensjonistene får en økning i sine pensjoner på linje med de øvrige arbeiderne i Norge, da kostnadene på bl.a. drivstoff og matvarer har økt kraftig i det siste

Datert: 21.05.2008
Besvart: 21.05.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Det er nå trygdeoppgjørstid. Minstepensjonene i Norge ligger langt under fattigdomsgrensen i EU. De danske minstepensjonene er på nærmere 200 000 norske kr. Fremskrittspartiet har gang på gang foreslått en kraftig heving av våre minstepensjoner.

I Soria Moria-erklæringen lovet de rød-grønne lavere egenandel. Resultatet har vært en økning hvert eneste år. Minstepensjonistene er storforbrukere av dette, og de får altså et dårligere tilbud. Egenandelstaket har økt. Stadig flere pensjonister kjøper private helseforsikringer på grunn av lang ventetid og et dårlig behandlingstilbud. Det er med på å skape et klasseskille mellom de pensjonistene som har god råd og minstepensjonistene i samfunnet.

I revidert nasjonalbudsjett klarer Regjeringen det kunststykket å øke bensin- og dieselavgiften på toppen av den markedsøkningen som har vært på bensin og diesel. Dette fører til at det er varslet at minstepensjonistene må betale 18 kr pr. liter for drivstoff. Vi har et superdyrt landbruksoppgjør, og regningen er sendt til brukerne. Man regner med en økning på ca. 10 pst. på matvareprisene, som minstepensjonistene selvfølgelig også må betale. Lønnsveksten i privat sektor ser ut til å bli på 6–7 pst., og vi går nå inn i lønnsoppgjøret i offentlig sektor, som kan bli det samme eller mer.

Kostnadene for pensjonistene, og spesielt minstepensjonistene, som har vært med og bygd opp dette landet, har økt kraftig i det siste. Da er spørsmålet mitt til statsråden enkelt og greit: Kan statsråden her og nå garantere at minstepensjonistene eller pensjonistene får dekket disse kostnadene og får en økning i sine pensjoner på linje med de øvrige arbeiderne i Norge?


Les hele debatten