Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å få en fremtidsrettet strategi for kvalitet i ferjetilbud på riksveier som bidrar til bosetting og verdiskaping

Datert: 22.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forslag til NTP 2010-2019 er en rekke viktige områder behandlet under de enkelte fagetatenes innspill og der er også pekt på behov for samordning av viktige områder. Et område som ikke er behandlet i samlet sammenheng og innenfor rammen av en samordnet strategi, er riksveiferjer. På dette området kjøper staten årlig tjenester for 1,5 mrd. kr i tillegg til trafikantenes egen betaling.

Hva vil statsråden gjøre for å få en fremtidsrettet strategi for kvalitet i ferjetilbud på riksveier som bidrar til bosetting og verdiskaping?


Les hele debatten