Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til helse- og omsorgsministeren

Om at Høgskolen i Østfold ønsker å avvikle AIO-utdanningen, der ferdig utdannede sykepleiere kan spesialisere seg innenfor anestesi, operasjon og intensivsykepleie

Datert: 22.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): For å sikre kvalitet og trygghet for de mest kritisk syke pasientene ved behandling på sykehus er det avgjørende at sykepleierne har en tilstrekkelig kompetanse. Gjennom mange år har den såkalte AIO-utdanningen sørget for at ferdig utdannede sykepleiere kan spesialisere seg innenfor anestesi, operasjon og intensivsykepleie. Nå står denne utdanningen i fare for å forsvinne fra Østfold fordi Høgskolen i Østfold ønsker å avvikle dette utdanningstilbudet.

Hva vil statsråden foreta seg i sakens anledning?


Les hele debatten