Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om plikta til å stilla undervisningslokale gratis til disposisjon for vaksenopplæring med tilskott etter vaksenopplæringslova

Datert: 06.12.1996
Besvart: 11.12.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): "Etter vaksenopplæringslova § 21 skal undervisningslokale der driftsutgiftene vert dekte av det offentlege stillast gratis til disposisjon for vakseopplæring som har tilskot etter denne lova.

Kor langt strekkjer denne plikta seg?"


Les hele debatten