Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruksministeren

Om at dagens grensekontroll av planter og planteprodukter fra EU ifølge Landbrukstilsynet vil forsvinne, i strid med Stortingets forutsetning

Datert: 05.12.1996
Besvart: 11.12.1996 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): "Landbrukstilsynet skriver i et nyhetsbrev at "importkontroll på planter og planteprodukter fra EU forsvinner i den form vi har i dag". I forbindelse med behandlingen av EØS-avtalen slo imidlertid flertallet i Stortinget fast at forutsetningen for et samarbeid med EU på det plantesanitære området var at grensekontrollen opprettholdes.

Går Regjeringen nå inn for det motsatte av det som var en forutsetning for EØS-forhandlingene og som Stortinget nedfelte som krav?"


Les hele debatten