Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om manglende bevilgning av midler til utbygging og rassikring av E16 i Valdres

Datert: 08.10.2008
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 15.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Stamveien E16 mellom Oslo og Bergen er en av Norges viktigste samferdselsårer og eneste sikre helårsåpne forbindelse mellom vest og øst. Nå har det igjen gått ras på E16 i Valdres. Strekningen har ligget klar til utbygging i en skandaløst lang tid. Heller ikke i neste budsjett ligger den inne med midler til utbygging.

Føler statsråden seg bekvem med denne situasjonen?


Les hele debatten