Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Om at rammebetingelsene til næringslivet er under et større press enn ventet som følge av finanskrisen, og hvorvidt Regjeringen kan gjøre endringer som styrker konkurranseevnen

Datert: 09.10.2008
Besvart: 15.10.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Statsbudsjettet blir til gjennom en prosess som går over lang tid. I årets budsjett er det skatteskjerpelser som svekker egenkapitalen i norske bedrifter og som vanskeliggjør generasjonsskifter. De siste ukene har vist at næringslivet står overfor langt større utfordringer og svekkelser knyttet til spredningen av finanskrisen.

Ser statsråden at rammebetingelsene til næringslivet er under et større press enn ventet som følge av krisen, og kan Regjeringen gjøre endringer på kort sikt som styrker konkurranseevnen?


Les hele debatten