Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Om støtte til Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB), som driver et offentlig godkjent lydbibliotek og tilrettelegger for synshemmede i kirken

Datert: 09.10.2008
Besvart: 15.10.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) driver et offentlig godkjent lydbibliotek. KABB driver også med generell tilrettelegging for synshemmede i kirken. Midlene over statsbudsjettet til KABB har de siste årene dekket om lag 1/3 av kostnadene for å opprettholde lydbiblioteket. I budsjettet for 2009 økes støtten med snaut 8 pst. Støtten til tilrettelegging i kirken justeres ikke.

Mener statsråden at KABB sitt lydbibliotek og tilretteleggingsarbeid er viktig for blinde og svaksynte?


Les hele debatten