Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Om muligheten for å endre Norges Banks regelverk for sikkerhetsstillelse ved lån i sentralbanken slik at låneadgangen for mindre sparebanker bedres

Datert: 09.10.2008
Besvart: 15.10.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Flere mindre sparebanker rundt omkring i landet må betale en høy pris for å låne penger i det ordinære markedet i dagens situasjon, noe som på sikt kan gi en vanskelig situasjon for bankene og lokalt næringsliv. Dette er banker som på grunn av Norges Banks regelverk for sikkerhetsstillelse ved lån i sentralbanken, ikke har mulighet til å låne i Norges Bank.

Vil statsråden ta opp med Norges Bank muligheten for å endre regelverket slik at låneadgangen for mindre sparebanker bedres?


Les hele debatten