Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om muligheten til utvidet og forsterket investering i vegprosjekter, som følge av situasjonen i internasjonal økonomi og økende ledig kapasitet i innenlandsk og utenlandsk anleggsnæring

Datert: 09.10.2008
Besvart: 22.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Situasjonen i internasjonal økonomi kan gi virkninger i Norge som gjør det nødvendig med ekstraordinære tiltak. Sammen med betydelig og økende ledig kapasitet i innenlandsk og utenlandsk anleggsnæring gir dette en særskilt mulighet til utvidet og forsterket investering med lav risiko i realkapital i eget land fremfor investering med høy risiko i utenlandske finansmarkeder. En rekke byggeklare veiprosjekter venter på finansiering. En rekke igangsatte veiprosjekter kan forseres.

Hvordan forbereder statsråden slik innsats?


Les hele debatten