Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til samferdselsministeren

Om å endre rammebetingelsene til Avinor, samt endre utbyttepolitikken, slik at Avinor kan investere mer på norske flyplasser

Datert: 09.10.2008
Besvart: 22.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): 30. august d.å. kunne vi lese i Trønder-Avisas nettutgave at nødvendig utbygging ved Trondheim Lufthavn Værnes må vente. Dette skyldes i hovedsak at Avinor årlig må betale omkring 400 mill. kr i utbytte til staten og i tillegg overføre 1 mrd. kr til de små flyplassene i landet.

Vil statsråden endre rammebetingelsene til Avinor, samt endre utbyttepolitikken, slik at Avinor kan investere mer på norske flyplasser?


Les hele debatten