Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til forsvarsministeren

Om å avverge unødvendige konflikter knyttet til forskjellige bruksbestemmelser i skytefeltene Rødsmoen og Regionfelt Østlandet

Datert: 16.10.2008
Besvart: 22.10.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Da Regionfelt Østlandet ble etablert, var en av betingelsene virksomhetsfrie perioder av hensyn til befolkning, friluftsliv, jaktinteresser og annen utmarksbasert aktivitet. Samtidig ble alle restriksjoner på Rødsmoen skytefelt opphevet. Det er en potensiell kime til konflikt, og forutsigbarheten mht. om det er aktivitet eller ikke, er borte.

Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av utfordringene som forskjellige bruksbestemmelser i de to skytefeltene skaper, med henblikk på å avverge unødvendige konflikter?


Les hele debatten