Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Om grunnlaget for avslag på asylsøknader fra sigøynere som har kommet fra Polen til Bergen den siste tida

Datert: 05.12.1996
Besvart: 11.12.1996 av justisminister Gerd-Liv Valla

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Den siste tida har det kommet sigøynere fra Polen til Bergen. De første har allerede fått avslag på sine søknader om å få bli i Norge.

Hvilke undersøkelser er gjort som gir grunnlag for disse avslaga?"


Les hele debatten