Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om hva staten vil bidra med etter skogbrannen i Froland kommune, der nær 27 000 mål ble flammenes rov

Datert: 08.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Norgeshistoriens største skogbrann i moderne tid startet i Froland kommune mandag 9. juni. Det ble allerede da bedt om helikopterassistanse, men svaret var nei. Brannen var ikke prioritert, het det. Brannen kom deretter helt ut av kontroll. Nær 27 000 mål ble flammenes rov i storbrannen, som raste helt frem til fredag 13. juni. Først da, men så altfor sent, grep man inn med nok helikoptre. Froland kommune ber nå staten bidra med 10 mill. kr til et fond for gjenreising etter skadene i storbrannen.

Hva vil staten bidra med?


Les hele debatten