Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Om Norges holdning til spørsmålet om å inkorporere Schengen-avtalen i Traktaten om Den Europeiske Union

Datert: 06.12.1996
Besvart: 11.12.1996 av justisminister Gerd-Liv Valla

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "I dokumentet "Den Europeiske Union i dag og i morgen", som er det irske formannskaps forslag til traktatendringer under IGC, står det følgende om Schengen-samarbeidet: Et viktig spørsmål som behøver ytterligere vurdering av konferansen er om Schengen-avtalen skal inkorporeres inn i Traktaten

om Den Europeiske Union. Det har blitt foreslått at dette kan gjøres ved innfasing av avtalen med muligheter for å avstå fra å tilslutte seg.

Hva er Norges holdning til en slik utvikling?"


Les hele debatten