Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justisministeren

Om hva man vil gjøre med den alvorlige bemanningssituasjonen hos politiet i distriktene

Datert: 29.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det har til tider vært stort fokus på bemanningssituasjonen hos Oslo-politiet og hva som her må gjøres i fremtiden, mens det samme fokus bare i liten grad har vært knyttet til den alvorlige situasjonen en har i distriktet. Som et eksempel vil jeg vise til oppslag i Tidens Krav av 24. og 25. oktober der det fremkommer at det i perioder helgen før bare var én polititjenestemann på vakt i Kristiansundområdet. Dette medførte at de var for få til å kunne rykke ut. Slike situasjoner skaper usikkerhet i befolkningen.

Hva vil statsråden gjøre i denne saken?


Les hele debatten