Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om behovet for å styrke kommuneøkonomien når vi nå får realvirkninger av finanskrisen også i Kommune-Norge

Datert: 05.11.2008
Besvart: 05.11.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): La også meg benytte sjansen til å gratulere vår nære allierte, USA, det amerikanske folket og Barack Obama med det historiske valget av den 44. presidenten i USA.

Så til noe helt annet: Kommuneøkonomi. Mitt spørsmål går til kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Vi er nå i en situasjon hvor kommunene er langt inne i budsjettprosessene, med å planlegge den økonomiske aktiviteten til neste år. Man har etter Fremskrittspartiets syn et statsbudsjett å forholde seg til, som er veldig vanskelig å se noe realisme i, ikke minst i forhold til de skatteanslagene det der opereres med. Man legger i realiteten opp til i statsbudsjettet til en ganske formidabel vekst i skatteinngangene neste år. Dette er forutsetninger som kommunene nå planlegger ut fra. Samtidig hører vi flere kommuner som melder om problemer med å få frem kapital til å bygge nye sykehjem og skoler. Etter Fremskrittspartiets syn er det helt nødvendig, når vi nå får de reelle virkningene av finanskrisen, å styrke kommuneøkonomien. Derfor gjør Fremskrittspartiet det. Vi styrker kommuneøkonomien med nærmere 5 milliarder kr til neste år, samtidig som vi ser behovet for å øke tilskuddsordningen og rentekompensasjonsordningen, for å dra i gang utbygging av kommunal sektor. Ser ikke statsråden noe som helst behov for å styrke kommuneøkonomien når vi nå får realvirkninger av finanskrisen også i Kommune-Norge?


Les hele debatten