Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt endringer i sykehusstrukturen i Oslo avgjøres fullt ut administrativt, eller om de også vil bli gjenstand for en politisk vurdering

Datert: 06.11.2008
Besvart: 12.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Den såkalte "Hovedstadprosessen" i Helse Sør-Øst vil bety store endringer i sykehusstrukturen i Oslo. Det er snakk om at innbyggerne i bydeler i Oslo Sør skal skifte lokalsykehus, at Groruddalens samlede befolkning får Universitetssykehuset i Akershus som lokalsykehus, samt omfattende samling av spesialiteter. Med andre ord betydelige endringer som vil få innvirkning på sykehustilbudet til Oslos befolkning.

Vil endringene avgjøres fullt ut administrativt, eller vil de også bli gjenstand for en politisk vurdering?


Les hele debatten