Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til finansministeren

Om å forhindre forskjellsbehandling mellom offentlige og private tjenesteprodusenter, med henvisning til en privat omsorgsbedrift i Telemark som ikke lenger skal være fritatt for moms

Datert: 12.11.2008
Fremsatt av: Jan Tore Sanner (H)
Besvart: 19.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Skatteetaten i Telemark har nylig vedtatt at en privat omsorgsbedrift ikke lenger skal være fritatt for moms på sin avgiftsfrie sosialtjeneste. Dette til tross for at kommunen fatter enkeltvedtak på dem som får tjenestene. Vedtaket, som også kan få tilbakevirkende kraft, vil medføre bedriftens nedleggelse. 1. januar 2004 innførte Finansdepartementet en ordning for å forhindre forskjellsbehandling mellom offentlige og private tjenesteprodusenter.

Vil statsråden nå rydde opp i denne saken og sørge for lik praksis i hele landet?


Les hele debatten