Muntlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om tildeling av konsesjoner for lokalradio, og hvor mange arbeiderpartirelaterte virksomheter som har fått konsesjon, eller som er innstilt til å få konsesjon, fra Medietilsynet

Datert: 12.11.2008
Besvart: 12.11.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Mitt spørsmål går til kulturministeren. Det har vært mye støy rundt tildeling av konsesjoner for lokalradio – det vi før kalte nærradio. Grunnen er at flere innarbeidede og folkekjære radioer har mistet sin konsesjon. En av de mest omtalte sakene er de forhold som har vært rundt Radio 1 i Oslo, som har mistet sin konsesjon. Det interessante er at Medietilsynet, som ledes av en tidligere arbeiderpartitopp, innstiller på at konsesjonen skal gis til en person som kommer fra en kjent arbeiderpartifamilie og har bakgrunn som mektig sekretær i Oslo Arbeiderparti. Saken ligger nå til behandling hos arbeiderpartistatsråd Trond Giske.

Jeg har forståelse for at statsråden ikke kan drive klagebehandling fra Stortingets talerstol. Jeg vil gjerne at statsråden opplyser om hvor mange klager som er kommet inn på Medietilsynets håndtering av lokalradiokonsesjoner, og hvor mange arbeiderpartirelaterte virksomheter som har fått konsesjon eller som er innstilt på å få konsesjon fra Medietilsynet. Til sist: Når har statsråden tenkt å avslutte klagebehandlingen i denne sammenheng?


Les hele debatten