Spørretimespørsmål fra Ola Borten Moe (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt det kan startes gårdsdrift med utgangspunkt i egne utmarksressurser i framtiden, slik at gjerdet flyttes på statens regning, og at oppstart ikke defineres forskjellig her enn ellers

Datert: 13.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Ola Borten Moe (Sp)

Spørsmål

Ola Borten Moe (Sp): To høyesterettsdommer slår fast at reindriftsnæringen ikke har beiterettigheter i Aursund. Under trussel om ekspropriasjon er det likevel fremforhandlet avtale om reinbeite med 23 av 26 grunneiere. Avtalen er uklar på to vesentlige punkter; hvordan defineres og behandles de som ønsker å starte opp på egen eiendom?

Kan statsråden bekrefte at det kan startes gårdsdrift med utgangspunkt i egne utmarksressurser i fremtiden, slik at gjerdet flyttes på statens regning og at oppstart ikke defineres forskjellig her enn ellers?


Les hele debatten