Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

Om når Stortingets vedtak om at det skal gjeninnføres sovevogntilbud mellom Kristiansand og Oslo blir gjennomført

Datert: 13.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Regjeringen har gjeninnført nattogtilbud til Stockholm og i stortingsproposisjon nr. 1 for 2008-2009 skriver Samferdselsdepartementet: "Regjeringen er opptatt av gode togforbindelser mellom Norge og Sverige." Stortinget vedtok under behandling av stortingsproposisjon nr. 1 for 2007-2008 at det også skal gjeninnføres sovevogntilbud mellom Kristiansand og Oslo.

Når forventer statsråden at Stortingets vedtak blir gjennomført?


Les hele debatten