Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til samferdselsministeren

Om å sikre Røros et flyrutetilbud som tilfredsstiller de behov ikke minst reiselivsnæringen har

Datert: 13.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Næringsliv og bosetting i Rørosdistriktet er svært avhengig av å ha et stabilt og adekvat flyrutetilbud. Igjen er det skapt usikkerhet om hvorvidt det er vilje til å opprettholde et slikt tilbud fra myndighetenes side.

Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen, og hva vil hun gjøre for å sikre Røros et flyrutetilbud som tilfredsstiller de behov ikke minst reiselivsnæringen har?


Les hele debatten