Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til kulturministeren

Om samarbeidsavtalene mellom Rikskonsertane og fylkeskommunane, m.a. kjøp av tenester gjennom distriktsmusikarodninga

Datert: 06.12.1996
Besvart på vegne av: Kulturministeren
Besvart: 11.12.1996 av justisminister Gerd-Liv Valla

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Det er eit prinsipp i norsk kulturpolitikk å gjere dei regionale ledd stadig meir direkte ansvarlege for kulturen lokalt.

Kva meiner Regjeringa når det gjeld samarbeidsavtalane mellom Rikskonsertane og fylkeskommunane, Rikskonsertane sine avtaler med fylkeskommunane om kjøp av tenestar gjennom distriktmusikerordninga, og er desse i samsvar med Stortinget sine mål om desentralisering og tett samarbeid mellom Rikskonsertane og det regionale og lokale musikkliv?"


Les hele debatten