Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre at de regionale helseforetakene har tilstrekkelig kapasitet i tilbudet av røntgentjenester

Datert: 17.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): I Helse Sør-Øst henvises det flere pasienter til undersøkelse i private røntgeninstitutt enn det regionale helseforetaket faktisk betaler for. Som følge av dette har ventetiden for slike undersøkelser økt betydelig, og mange pasienter velger å betale undersøkelsene selv.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at de regionale helseforetakene har tilstrekkelig kapasitet i tilbudet av røntgentjenester, slik at pasientene kan få nødvendige undersøkelser i rimelig tid uten ekstra kostnader?


Les hele debatten