Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Om bedrifter innenfor maskinentreprenørene som står i fare for å måtte permittere 30-40 prosent av sine arbeidstakere bare i de neste seks månedene

Datert: 19.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Det virker nærmest som om statsministeren har gått i vranglås. Det er jo nærmest et ekko i salen i dag, der statsministeren har gjentatt seg selv sju–åtte ganger. Jeg tror det hadde vært en fordel i den sammenhengen at statsministeren hadde lagt fra seg byråkratimappen som han har liggende foran seg, og kanskje prøvd å gjøre noen vurderinger ut fra sitt eget ståsted, istedenfor å lese opp fra mappen hver eneste gang han får et spørsmål.

Jeg registrerer også at statsministeren snakker veldig mye om Eksportfinans osv. Statsministeren sier også at man hele tiden vurderer å komme raskt på plass med tiltak. For meg er det nærmest slik at vi holder på å nærme oss et gjennomslag; vi mangler bare nå hullet med hensyn til å få statsministeren til å berette hvilke tiltak man snakker om. Det kunne vært interessant for en bedrift – hvis det går an å få lov å si det på den måten – fordi statsministeren sa tidligere i dag at han var opptatt av å gjøre som bedriftene ber om. Da er det interessant, fordi den største bedriften, hvis jeg får lov å samle alle bedriftene under ett – her snakker vi om 1 900 små og mellomstore bedrifter med 24 500 ansatte – har sendt et brev til Regjeringen der de ber om noen tiltak – de ber ikke om skattelette, de ber om tiltak i form av å holde arbeidsplassene i gang. Disse bedriftene innenfor maskinentreprenørene står nå i fare for bare i de neste seks månedene å permittere 30–40 pst. av sine arbeidstakere, og det i den sammenhengen som Regjeringen også svarer meg i et brev, at det er masse prosjekter som kunne vært iverksatt med økt tilføring av midler allerede i år – altså prosjekter som står i fare for å bli stoppet, eller som står i fare for ikke å bli iverksatt, fordi denne Regjeringen ikke viser handling innenfor bl.a. infrastruktur.


Les hele debatten