Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om at Forsvaret kjøper verkstedtimer til f.eks. hjulkjøretøyer på det sivile markedet istedenfor å bruke egen kapasitet, noe som ofte kan bli dobbelt så dyrt

Datert: 20.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forsvaret kjøper forholdsvis mange verkstedtimer til f.eks. hjulkjøretøyer ute på det sivile markedet isteden for å bruke egen kapasitet. Det kan ofte bli dobbelt så dyrt som om Forsvaret selv hadde gjort jobben.

Ser statsråden denne problematikken, og hva vil hun gjøre for at man utnytter og ev. øker kapasiteten for maksimal utnyttelse av de ressurser og muligheter Forsvaret sitter inne med?


Les hele debatten