Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt det er rettferdig at moren til en jente som fikk livsvarige skader etter feilbehandling på sykehuset, må betale formuesskatt av erstatningsbeløpet som forvaltes av overformynderiet

Datert: 20.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Undertegnede har blitt kontaktet av en fortvilet enslig mor, bosatt i Nord-Trøndelag. I 1996 fikk hun en datter med hjertefeil. Jenta ble feilbehandlet av sykehuset i 18 måneder, hvilket medførte livsvarige skader, og dannet grunnlaget for en erstatning fra det offentlige. Erstatningsbeløpet forvaltes naturlig nok av overformynderiet. Problemet er at moren må betale formueskatt av pengene som datteren har mottatt, og overformynderiet betaler morens skatt av erstatningsbeløpet.

Mener statsråden at dette er rettferdig?


Les hele debatten