Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Om at Utdanningsdirektoratet har funnet en feil i grunnlaget for tilskudd til friskolene, og hvorvidt det er riktig at feilen avregnes friskolene i budsjettet for 2009

Datert: 13.11.2008
Besvart: 17.12.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Oppslag i Aftenposten og Dagsavisen antyder at Utdanningsdirektoratet har funnet en feil i grunnlaget for tilskudd til friskolene, og at feilen avregnes friskolene i budsjettet for 2009. I statsbudsjettet for 2009 står det: "Satsane for 2009 er korrigerte i høve til dei trekka som skal liggje inne i utrekninga av satsane." Skolene har forstått det slik at det for 2009 både er avregnet tidligere feil samt korrigert til nytt grunnlag.

Hva er riktig, og mener statsråden at dette er en akseptabel behandling av skolene?


Les hele debatten