Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Om Regjeringens holdning til gasskraftverket på Kårstø, både i forhold til anlegget og renseprosessen, og hvorvidt det er et viktig prosjekt for kraftforsyningen i Norge

Datert: 26.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Mens Venstre har vært opptatt av å fokusere på fornybar energiproduksjon og energieffektivisering, har flere av statsrådens regjeringskolleger over lang tid vært opptatt av å bygge gasskraftverk i Norge. Jens Stoltenberg var den fremste pådriveren for gasskraftverket på Kårstø. Han felte en regjering for å få bygd det gasskraftverket. Han var villig til å sette til side forurensningsloven for å bygge det gasskraftverket. Og entusiasmen har fortsatt i Regjeringen med å gi gratiskvoter til dette gasskraftverket, som bidrar til forurensing andre plasser, selv om det står stille.

Gasskraftverket ble åpnet i fjor. Da var daværende næringsminister Dag Terje Andersen til stede, og han kalte dette for et viktig prosjekt for kraftforsyningen – den største kraftutbyggingen i Norge på 14 år, sa næringsministeren. Erik Solheim, en annen av statsrådens kollegaer, uttalte at gasskraftverket er en skandale, og en bør vurdere å droppe rensingen på dette anlegget. Jeg ser at også olje- og energiministeren nå er inne på den tanken, at anlegget antakelig ikke bør renses, stikk i strid med det som er lovet i Soria Moria-erklæringen.

Mitt spørsmål til statsråden er: Hvilken holdning har han og Regjeringen til gasskraftverket på Kårstø? Hvordan grunnholdning til dette anlegget preger Regjeringens arbeid, både i forhold til anlegget og renseprosessen? Er det et viktig prosjekt for kraftforsyningen i Norge, eller er det en skandale som en skal basere seg på ikke skal være i drift?


Les hele debatten