Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om at Norge gjennom Eurovignettdirektivet kan bli pålagt å sørge for at rabattordningene for store lastebiler ved passering av bompengestasjoner blir kraftig redusert

Datert: 10.12.2008
Besvart: 17.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom Eurovignettdirektivet (2006/38/EC) kan Norge bli pålagt å sørge for at rabattordningene for store lastebiler ved passering av bompengestasjoner blir kraftig redusert. Konsekvensen blir økte passeringskostnader og derved økte kostnader både i eksisterende og planlagte prosjekter der bompenger brukes. Direktivet åpner også for øremerket bruk av bomavgifter for å redusere de "eksterne kostnadene" av transport.

Hvordan følger statsråden opp de konsekvenser Eurovignettdirektivet ved ev. godkjenning får i Norge?


Les hele debatten