Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om at statsstøtten til Frelsesarmeens barne- og ungdomsarbeid har blitt trukket tilbake, og at støttesystemet for barne- og ungdomsorganisasjoner bør være romslig, raust og inkluderende

Datert: 17.12.2008
Besvart: 17.12.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vi nærmer oss jul. Det er på tide å ønske statsministeren en riktig god julehelg.

Det er slik at vi har juletradisjoner også her i Stortinget. En av dem har en del av oss opplevd i dag, at ansatte og representanter går rundt juletreet, akkompagnert av Frelsesarmeen. Frelsesarmeen er jo en organisasjon som nyter støtte og respekt fra så å si hele det norske folk. Men Regjeringens julegave til Frelsesarmeen har vært å trekke støtten til deres barne- og ungdomsarbeid tilbake. Det dreier seg om over 6 000 barn og unge rundt omkring i hele Norge, som går i kor, i korps og i speideren. Fra 2009 får de ikke statsstøtte. Grunnen er at Regjeringen har vedtatt en forskrift og at Regjeringen ikke liker de retningslinjene som Frelsesarmeen har for sitt lederskap.

Jeg går uten videre ut fra – slik jeg kjenner statsministeren – at han er ubekvem med dette vedtaket. Jeg regner med at det ikke kan bli stående, fordi det vil ramme barne- og ungdomsorganisasjoner langt utover Frelsesarmeen. Flere av dem har nå fått truende brev og mailer fra det samme fordelingsutvalget som står bak dette. Men bak det igjen ligger det en forskrift som er politisk vedtatt. Jeg vil gi statsministeren en anledning her i Stortinget nå før jul til å markere at dette vil bli ryddet opp i. Slik kan vi ikke ha det i Norge. Vi skal ha et inkluderende samfunn, og det må også inkludere dem som har andre meninger enn Regjeringen. Frelsesarmeen får nok kompensert sin støtte i julegrytene andre steder, men Norge må ha et støttesystem for barne- og ungdomsorganisasjoner som er romslig, raust og inkluderende.


Les hele debatten