Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Om å styrke norske arbeidstakeres rettigheter og konkurransevilkår når markedet åpner og tjenestedirektivet er inkorporert

Datert: 17.12.2008
Besvart: 17.12.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Norske arbeidstakere går tøffe tider i møte. Én ting med tanke på den finanskrisen vi opplever nå, er at vi daglig opplever konkurser innenfor små og mellomstore bedrifter, permisjonsvarslene går ut hver eneste dag, og vi opplever større og større ledighet. Statsministeren har jo i en tidligere spørretime sagt at det må norske arbeidstakere tåle, og de må innstille seg på en omstilling, særlig innenfor bygg- og anleggssektoren.

Men det er også andre ting som norske arbeidstakere må føle som en stor utfordring i framtiden. Den 1. mai neste år går overgangsordningen for 15 EU-land ut. Det betyr at etter 1. mai neste år kan arbeidstakere innenfor hele Schengen-området komme til Norge uten noen restriksjoner overhodet og finne seg arbeid. Innenfor mange sektorer kan man faktisk tilby sin arbeidskraft til 20, 30 og 40 kr timen. I tillegg til det vet vi at tjenestedirektivet er like rundt hjørnet, et direktiv som har sådd stor tvil om hvorvidt utenlandske arbeidstakere kan komme til Norge og ta med seg lønns- og arbeidsvilkår fra opprinnelseslandet.

Når vi vet at norske arbeidstakere også i utgangspunktet har verdens høyeste skatte- og avgiftsnivå, vil alt dette sette norske arbeidstakere i en konkurransesituasjon som blir vridende uansett hvilke tiltak Regjeringen måtte sette inn i forhold til sosial dumping.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Utover de tiltak som Regjeringen nå har gjort i kampen mot sosial dumping, og utover det som Regjeringen har uttalt om tjenestedirektivet, har Regjeringen noen planer – eller forbereder den et eller annet – for å styrke norske arbeidstakeres rettigheter og konkurransevilkår når markedet fra 1. mai åpner seg 100 pst., og når tjenestedirektivet er inkorporert?


Les hele debatten