Muntlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om når Regjeringen vil kunne levere politidekning på det nivået vi så den kvelden da Politiets Fellesforbund hadde dugnad rett før jul

Datert: 07.01.2009
Besvart: 07.01.2009 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Jeg ønsker å vekke justisministeren til dyst, og vil starte med å ønske ham et riktig godt nytt år.

2008, som har vært mye av tema så langt, vil bli husket for mye. Det vil primært sannsynligvis bli husket for finanskrisen. Andre vil huske det for det norske fotballandslagets manglende suksess, og motsatt, håndballjentenes store suksess. For noen av oss tror jeg det også vil bli husket for politikrisen, som var et hett tema i 2008. For dem av oss som mener at politiet er et av de viktigste fundamentene i rettsstaten, har det vært spesielt ille å se på det som har vært situasjonen. Jeg vil gå så langt som å si at i noen tilfeller tror jeg befolkningen føltes som gissel for en manglende satsing fra denne regjeringen, for på den måten å kunne sørge for at man hadde nødvendig politidekning. Jeg tror at det har vært stor forskjell i oppfatningen ute blant befolkningen i forhold til hvordan den politiske ledelsen i Justisdepartementet har beskrevet virkeligheten. Nå kan man selvfølgelig være uenige om det, men målet må likevel være at man tar tak i det og får gjort noe med det. Det har også vært en form for kamp mellom Politiets Fellesforbund og ledelsen i Justisdepartementet når det gjelder virkeligheten: hva slags tiltak man må gjøre.

Rett før jul hadde Politiets Fellesforbund en dugnad hvor de stilte opp frivillig, gikk på jobb og tok et samfunnsansvar for å vise at det går an hvis man finner gode og felles løsninger. Den kvelden var det mer synlig politi enn det har vært på lang tid i det ganske land. Man bidrar til å forhindre mer kriminalitet, man bidrar til å ta tak i kriminalitet umiddelbart, og man bidrar til å gjøre det vi forventer at norsk politi skal gjøre; være der når det trengs og gjøre jobben når det trengs. I etterkant av det har jeg jo hørt statsråden mer enn én gang si at denne regjeringen satser mer enn noensinne.

Derfor blir mitt spørsmål ganske enkelt: Når kan vi forvente at Regjeringen vil kunne levere politidekning på det nivået vi så den kvelden da PF tok ansvar og stilte opp?


Les hele debatten