Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å bidra til at antall trafikkulykker i Hedmark blir sterkt redusert, utenom å senke fartsgrensene slik det blir foreslått

Datert: 08.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hedmark er det fylket som har flest dødsulykker på våre veier. Nå senest langs rv 3 ved Alvdal hvor dessverre 3 liv gikk tapt. I tillegg er det en masse andre alvorlige ulykker som kunne vært unngått hvis bl.a. veistandarden hadde vært bedre.

Hva vil statsråden bidra med slik at antall ulykker blir sterkt redusert utenom å senke fartsgrensene slik det blir foreslått?


Les hele debatten