Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt arbeidsmiljøproblemene i Enova nå er løst i tråd med departementets forutsetning og på en måte som er omforent med de ansatte

Datert: 15.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Mener statsråden at arbeidsmiljøproblemene i Enova nå er løst i tråd med departementets forutsetning og på en måte som er omforent med de ansatte?


Les hele debatten