Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om at demonstrasjonene i Oslo den siste uken må ses i sammenheng med norsk innvandrings- og integreringspolitikk

Datert: 14.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): I løpet av den siste uken har vi dessverre opplevd ganske ekstreme situasjoner i landets hovedstad. Vi har opplevd regulære gatekamper, og vi har opplevd situasjoner med folk som har drevet med demonstrasjoner som ligner på forhold vi ikke har sett i Norge på svært lang tid. Jeg føler meg nesten hensatt til Frankrike og tilstander der når jeg opplever og ser det som foregikk i Oslo i forrige uke.

Når det gjelder disse demonstrasjonene, er også situasjonen slik at blant dem som ble hentet inn av politiet, var dessverre et svært stort flertall av dem personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Og vi har fått de såkalte forklaringene servert i media, fra synsere, fra innvandrerorganisasjoner, om at dette handler om en protest mot storsamfunnet, fordi disse personene, som vokser opp i Norge med innvandrerbakgrunn, er fratatt alle muligheter. Med respekt å melde: Det er fullstendig feil. Knapt noe sted i verden har innvandrerungdom de mulighetene de har i det norske samfunnet. Man har mulighet til å ta en utdannelse, man har mulighet til å bli lege, til å bli advokat, til å bli hva man selv måtte ønske å bli. Men disse demonstrantene valgte heller å pælme stein etter politiet og sette Oslo sentrum i kaos.

Det er fra Fremskrittspartiets side ingen tvil om at dette må ses i sammenheng med norsk innvandrings- og integreringspolitikk. Er statsråden enig i det? Er de resultatene vi så i Oslo i forrige uke et resultat av Regjeringens såkalte gode innvandrings- og integreringspolitikk?


Les hele debatten