Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Om kritiske merknader vedrørende personvern for barn og unge i Personvernkommisjonens rapport, og hvorvidt statsråden er bekymret for det som kommer frem i rapporten

Datert: 14.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Nå håper jeg på noen svar. Jeg ønsker å spørre statsråd Solhjell. Temaet er personvernkommisjonens rapport, som endelig kom i går, etter Venstres initiativ. Den sier mye om barn og unge og personvern.

Jeg har lyst til å lese en setning:

«Hvis barn vokser opp med at overvåkning er et akseptabelt virkemiddel, uavhengig av om problemet kan avhjelpes på en mindre inngripende måte, mister de perspektiver som vil være viktige for samfunnet når barnet blir voksent og skal spille en borgerrolle i vårt demokrati.»

Statsråden har sjøl vært forkjemper for økt registrering, en registrering som kommisjonen sier inneholder uheldig mye informasjon. Kommisjonen er kritisk til både økt registrering av elever, økt lagring av informasjon om den aktiviteten elevene har, og økt innsyn i all den informasjonen som blir lagret. Den er veldig kritisk til mange av læringsplattformene som i veldig offensive salgsporteføljer forklarer at det er ingen hindringer på hva som kan lagres av elevenes aktivitet, og hvor stort innsyn som kan gis i det elevene gjør i løpet av sin arbeidsdag.

PC-ene kan overvåkes hele tida. Det kan være innsikt i absolutt alt som gjøres. Vi ser at rustesting, som statsråden egentlig er imot, gjennomføres. Vi ser TV-overvåking, som snart gjør det umulig å ha et klinehjørne på en normal ungdomsskole. Det er veldig mange deler av det som er barn og unge sitt privatliv som stadig vekk blir truet. Det er heller ingen grenser for hvor mye informasjon i det godes gjerning som blir samlet på norske skoler.

Mine spørsmål er: Har dette alvoret begynt å sige innover statsråden? Er statsråden bekymret? Er det noe i det som personvernkommisjonen har satt opp, som statsråden syns det er verdt å øke innsatsen for å få gjort noe med?


Les hele debatten