Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for en forenkling av vederlagsforskriften, slik man har lovet i flere år

Datert: 15.01.2009
Besvart: 21.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vederlagsforskriften for opphold i sykehjem oppleves som så komplisert at både sykehjemsbeboere, pårørende og kommunale saksbehandlere har problemer med forståelsen av dagens forskrift. Statssekretær Aasrud uttalte til Aftenposten at denne saken jobbet departementet med og en avklaring var lovet allerede høsten 2007. Dette for å forenkle regelverket. Fortsatt har ingenting skjedd.

Når vil statsråden sørge for at det ryddes opp i denne forskriften, slik de har lovet i flere år?


Les hele debatten