Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om at en andel av den kommende bompengeavgiften mellom Hamar og Elverum er foreslått til å finansiere et bedre togtilbud på strekningen, fremfor at hele avgiften går til veiformål

Datert: 28.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): En viss andel av den kommende bompengeavgiften mellom Hamar og Elverum i Hedmark fylke er foreslått til å finansiere et bedre togtilbud på strekningen. Fremskrittspartiet er selvfølgelig imot hele avgiften.

Hva er statsrådens syn på at bompengene som er ment å benyttes til veiformål deles og også brukes til å finansiere togstrekninger, i stedet for at hele avgiften går til veiformål?


Les hele debatten