Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt forskriften om akuttmedisinske tjenester fra 2005, der det blant annet ble innført krav om tomannsbemanning av ambulanse, har bidratt til bedre tjenester utenfor sykehuset

Datert: 05.02.2009
Besvart: 11.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): For å sikre likeverdige helsetjenester i hele landet, er blant annet ambulansetjenesten en viktig brikke. I forskrift om akuttmedisinske tjenester fra 2005 ble det innført krav om tomannsbemanning av ambulanse, særskilte kompetansekrav for personellet samt krav om tilstedevakt som en hovedregel.

Vil statsråden evaluere om forskriftens krav om minimumsbemanning blir fulgt slik at forskriften har bidratt til bedre akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus?


Les hele debatten