Spørretimespørsmål fra Jan Sahl (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Om å iverksette tiltak mot lakselus for å redusere faren for resistensutvikling, og utvikle nye behandlingsregimer

Datert: 11.02.2009
Besvart: 18.02.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Lakselus står i fare for å bli en økologisk og næringsmessig katastrofe. Lus som er motstandsdyktig, vil kunne utrydde både ville laksefiskstammer å gi oppdrettsnæringen alvorlige tilbakeslag. Departementet arrangerte 10. desember et seminar om lakselus. Ekspertenes råd var klare. Det må iverksettes umiddelbare tiltak for å redusere faren for resistensutvikling og det må utvikles nye behandlingsregimer.

Har statsråden tenkt å følge opp rådene, og når vil vi kunne forvente å se effekter av tiltakene?


Les hele debatten