Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre at de regionale helseforetakene tildeler midler fra tiltakspakka til ideelle institusjoner som har avtaler med regionale helseforetak og som er integrert i "sørge for"-ansvaret

Datert: 12.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Midlene til de regionale helseforetakene som følge av tiltakspakka skal også gå til ideelle institusjoner som har avtaler med regionale helseforetak og som er integrert i "sørge for"-ansvaret. Til tross for dette vil ikke alle dette innebærer bli tildelt slike midler, herunder Modum Bad, Oslo Hospital og Borgestadklinikken.

Vil statsråden sikre at de regionale helseforetakene tildeler midler til de ideelle institusjonene som har avtaler med de regionale helseforetakene?


Les hele debatten