Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Om årsaken til at antall åpnede narkotikasaker i Oslo politidistrikt ble halvert de siste 4 månedene i 2008 sammenliknet med året før

Datert: 11.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Antall nyopprettede narkotikasaker i Oslo politidistrikt ble halvert de siste 4 månedene i 2008 sammenlignet med året før. Det synes merkelig, ikke minst fordi det i mange bomiljø, f.eks. langs Akerselva, er stor uro over at narkotikaomsetningen øker og med mer utrygghet i bomiljøene som en direkte følge. Oslos politimester mener det er en kampanje i Oslo-politiet som er årsaken.

Hva mener statsråden er årsaken til at antall åpnede narkotikasaker er halvert i Oslo?


Les hele debatten