Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt FrPs opprinnelige forslag til Nav-reform, der en samler alle etatene under ett, også sosialetaten, kan være løsningen for å få til en éndørspolitikk

Datert: 18.02.2009
Besvart: 18.02.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Jeg merket meg i den spørsmålsrunden som nettopp er avsluttet, om den sosialdemokratiske skolen som har spilt fallitt, at statsministeren der sa: Kanskje er det ikke antall årsverk som skal telles. Kanskje er det ikke penger det står på for å få en god skole. Kanskje er det struktur og kvalitet det bør fokuseres mer på.

Det fører meg tilbake til Nav. I tidligere spørsmål i dag har jeg nesten sett på statsministeren som arrogant med hensyn til de problemene man står overfor innenfor Nav, ved at statsministeren nekter å ta ansvar og svare på de spørsmålene han blir utfordret på, og heller viser til de andre partienes politikk. Men situasjonen for Nav er i hvert fall at i løpet av tre år – fra 2005 til 2008 – økte antall ansatte med nesten 1 000 årsverk, på tross av at arbeidsledigheten faktisk ble halvvert. Nå er vi i en situasjon der vi sannsynligvis vil nå et årsverkstall på 13 500 – fortsatt med langt lavere ledighet enn det vi opplevde under f.eks. Bondevik II-regjeringen.

Da er mitt spørsmål: Holder også statsministeren fast på samme argument når det gjelder Nav og innholdet i reformen, som de argumentene han bruker for å få bedre kvalitet i skolen? Kanskje er det ikke antall årsverk det handler om. Kanskje er det ikke flere mennesker eller mer penger det er snakk om. Kanskje er det Fremskrittspartiets opprinnelige forslag til Nav-reform som er løsningen, der en samler alle disse etatene under ett – også sosialetaten. Kanskje er det det som er løsningen for å nå det som vi alle sammen var interessert i, nemlig å få til en éndørspolitikk, der man får én saksbehandler – og ikke to eller tre, slik situasjonen er i dag.


Les hele debatten