Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justisministeren

Om at 2009 ser ut til å bli et kriseår for politiet i Nordmøre og Romsdal ifølge politimester Arnstein Nilssen, og hvorvidt dette er situasjonen også i andre politidistrikter

Datert: 18.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av justisminister Knut Storberget

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I et intervju med politimester Arnstein Nilssen i Tidens Krav 17. februar uttaler han at 2009 ser ut til å bli et kriseår. Politiet i Nordmøre og Romsdal har ikke penger nok til å holde budsjett. Stillinger må kuttes. Han uttaler videre at de må tilpasse driften etter det budsjettet de har, og den økningen de har fått i sine budsjetter dekker på langt nær prisstigning og lønnsøkninger.

Er dette et enkelttilfelle eller er dette situasjonen også i andre politidistrikter, og hva vil statsråden foreta seg i så henseende?


Les hele debatten