Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om å få på plass en baneløsning til Fornebu

Datert: 19.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ved planleggingen av hvordan Fornebu skulle utvikles har det vært forutsatt at en bane skulle være bærebjelken i kollektivtilbudet. Tidligere samferdselsminister Terje Moe Gustavsen lovte at det skulle bevilges 600 mill. kr til en slik løsning. Ulike baneløsninger har vært utredet, blant annet en automatbane. Miljøverndepartementet satte en stopper for automatbanen ved å sette foten ned for en tilknytning til Lysaker stasjon.

Vil statsråden nå jobbe aktivt for å få på plass en baneløsning til Fornebu?


Les hele debatten