Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om at tilpasningen til EUs pensjonskassedirektiv, den nye forsikringsvirksomhetsloven og tilhørende kapitalforvaltningsforskrift gir ulemper for pensjonsforetakenes forvaltning

Datert: 27.02.2009
Besvart: 11.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Tilpasningen til EUs pensjonskassedirektiv, den nye forsikringsvirksomhetsloven og tilhørende kapitalforvaltningsforskrift gir ulemper for pensjonsforetakenes forvaltning. Friheten for kollektivporteføljens plasseringer og endringen i grensene for aktivaklasser og enkeltrisiki gir bare en illusorisk større frihetsgrad fordi kursreservene som er bygget opp, er underlagt plasseringsbegrensninger. Dette motvirker langsiktige investeringer.

Vil statsråden bidra til å endre dette?


Les hele debatten