Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om utvikling av en CO¨2-renseteknologi som er teknologisk robust og økonomisk bærekraftig, og når man bør gå videre med et fullskalaanlegg

Datert: 02.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge Dagens Næringsliv 2. mars mener statssekretær Robin Kåss "det kan være nødvendig å gå videre med et fullskalaanlegg før man har fått høstet alle erfaringer fra testanlegget". Fagfolk vil mene at slik hastverk medfører høy risiko for feil valg og dårlig ressursbruk.

Støtter statsråden sin statssekretærs vurderinger, og hva er i så fall statsråden resonnement i forhold til at et slikt hastverk vil øke sjansen for at man klarer å utvikle en CO2-renseteknologi som er teknologisk robust og økonomisk bærekraftig?


Les hele debatten