Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Om at stadig flere små og mellomstore bedrifter benytter Norskregistrert utenlandsk foretak, NUF, som selskapsform for å slippe krav til 100 000 kr i aksjekapital og revisjonsplikt

Datert: 09.03.2009
Besvart: 18.03.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Stadig flere små- og mellomstore bedrifter, SMB, velger å benytte Norskregistrert utenlandsk foretak, NUF, som selskapsform. NUF gir mulighet for å slippe krav til 100 000 kr i aksjekapital og revisjonsplikt, en viktig forenkling for mange gründere. Veksten i NUF-selskaper medfører økt risiko for skatteunndragelse, trygdesvindel og annen økonomisk kriminalitet. EU og flere konkurrentland har innført eller vil innføre enklere regler for SMB-bedrifter.

Når vil Regjeringen følge opp denne utviklingen og på den måten legge til rette for nye arbeidsplasser og økt verdiskaping?


Les hele debatten